آمار دستان شفا بخش - فرا درمانی

دستان شفا بخش

امروز بهترین روز زندگی ام است....خدایا سپاس!

انرژی درمانی

انرژی در مانی شاخه ها وسبک های مختلفی دارد که از این رو میتوان به انرژی درمانی به سبک شایی و انرژی درمانی به سبک ریکی اشاره کرد.افراد زیادی نام های مختلف وبی ربطی برای این کار می گذارندمانند هاله درمانی این کلمه به نظر من درست نیست چون درمانگر هم به هاله انرژی می دهد وهم به چاکراها.ببخشید یادم رفت هاله را معرفی کنم.به جسم نورانی افراد گفته می شودوافرادی قادر به دیدنش هستند کهدر این کار خبره باشند ویا چاکرای ۶(چشم سوم)شان باز باشد

عطر در مانی

بله حتی با بوییدن عطرهای مخصوص می شودشخصی را در مان کرد.یعنی اگر بر فرض مثال شخصی دستش درد می کند باید عطر مخصوص همان چاکرا را ببوید تا مشکل برطرف شود.عطر مخصوص هر چاکرایی را از مخلوط کردن چندین عطر مخصوص به دست می آورند.شما وقتی که دچار بیماری می شوید این بیماری از چندین ماه قبل وارد هاله ی شما(جسم نورانیتان)میشود وقابل ذکر است که تاثیراتی که در هاله بوجود می آید تاثیر مستقیمی برجسم دارد

سنگ درمانی

همانطور که گفته شد تمام کنش و واکنش های هاله تاثیر مستقیمی بر جسم دارد سنگ های خاصی برای متولدین هر ماهی وجود دارند که در صورت نزدیک بودن به بدن یا در صورت برقراری تماس با بدن می تواند تاثیرات مثبت خود را به هاله بدهدو شخص در مان شود.

مراقبه

مراقبه امکانی عالی برای مراقبت های بهداشتی پیشگیری کننده وتقویت درمانهای
کل نگر است البته مراقبه هارافقط نباید از کتاب ها گرفت .هر نوع مراقبه ای که انجام میدهیدبسیار مهم است که دوره ای طولانی تحت هدایت یک معلم با تجربه ی مراقبه باشیدتا ارتباط با واقعیت را از دست ندهیددر این صورت است که اثر های شفابخش
در عمل پدیدار شود. تکنیک های مختلفی برای مراقبه وجود دارد مانند ذن مراقبه ترافرازنده(T.M)و...
خلاصه انسان هر کاری که بخواهد میتواند انجام دهد.

به کار ها و درمانهایی که به صورت عادی نیستند و بیشتر انسان ها از آن در کار های روز مره استفاده نمی کنند فرا درمانی گویند

+نوشته شده در یکشنبه ۲۹ مهر۱۳۸۶ساعت17:13توسط کامیار محمدی | |